Trajtimi për verbërinë ndaj ngjyrave

Si trajtohet verbëria ndaj ngjyrave?

Kontrollet për verbërinë ndaj ngjyrave kryhen duke bërë një test të posaçëm të quajtur “Ishihara”, ku pacienti i lexon shkronjat që përbëhen nga pika me ngjyra. Mangësia e ngjyrës apo verbëria ndaj ngjyrave është një rast i përhapur; ajo është gjenetike dhe përcillet nga prindi te fëmija. Verbëria ndaj ngjyrave është veçanërisht e përhapur mes meshkujve. Zbulimi dhe trajtimi i verbërisë ndaj ngjyrave është thelbësore për ata që duan të bëhen pilotë, roja sigurie apo oficerë policie. Gjithashtu, ai që është i verbër ndaj ngjyrave nuk mund të marrë patentën për drejtimin e automjetit. Sot, verbëria ndaj ngjyrave mund të trajtohet me ndihmën e lenteve të posaçme. Më tej, testi Ishihara përdoret edhe për diagnostikimin dhe përcaktimin e sëmundjeve të tjera.

Renk Körlüğü Testi
 
Renk Körlüğü Testi
 
Renk Körlüğü Testi
 
Renk Körlüğü Testi